OPZETTEN EN BEHEREN VAN BEDRIJFSSTRUCTUREN

Welke rechtsvorm past bij mij?

Opzetten en beheren van bedrijfsstructuren.

Ondernemers hebben in Nederland de keuze hun onderneming als natuurlijk persoon te leiden denk aan de eenmanszaak/vennootschap onder firma/man –vrouw firma of in de vorm van een rechtspersoon de besloten vennootschap ( tegenwoordig de flex BV).

De rechtsvorm als privépersoon is onderworpen aan Inkomstenbelasting en de B.V. aan Vennootschapsbelasting. Wat de beste rechtsvorm voor uw onderneming is blijft afhankelijk van de gerealiseerde winsten en daarnaast de risico’s die u loopt als ondernemer.

In de inkomstenbelasting zijn een aantal aftrekposten zoals Zelfstandigenaftrek/Starters-Aftrek/MKB vrijstelling en Oudedagsreserve die meegenomen kunnen worden voordat het belastbaar-inkomen wordt vastgesteld. Bij de Vennootschapsbelasting zijn deze aftrekposten niet aanwezig daar in tegen is het tarief behoorlijk lager.

Als u als privépersoon een onderneming leidt bent u hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming, dus uw privévermogen loopt een groot risico. In de BV structuur is het mogelijk een afscheiding te maken tussen zakelijk en privévermogen, waarbij het privévermogen buiten schot blijft bij een eventueel faillissement.

Wij als B & K Partners B.V. kunnen u de tools aanreiken om tot een weloverwogen beslissing te komen welke rechtsvorm te voeren.

 

Het oprichten van een holdingstructuur

Vaak wordt er gezegd “één BV is geen BV” waarbij dan over wordt gestapt naar een Holdingstructuur met een “moeder BV” (de Holding ) en daaronder de werkmaatschappij(en ) U als privépersoon bent 100% aandeelhouder van de Holding daar in tegen is de Holding weer de aandeelhouder van de werkmaatschappij(en).

In de Holding komen relevante vermogensbestanddelen van u als privépersoon denk aan uw pensioen, lijfrente verplichting etc en daarnaast de eventuele waardevolle bezittingen zoals het bedrijfspand. Door deze constructie blijft bij een eventueel faillissement of aansprakelijkheidstelling van een werkmaatschappij de Holding buiten schot.

Het is mogelijk uw privéonderneming in te brengen in de BV (Holding) structuur.

Dit kan op twee manieren;

  • De ruisende inbreng in een B.V.
  • De geruisloze inbreng in een BV

Bij de ruisende inbreng wordt de privéonderneming gestaakt en wordt de stakingswinst opgemaakt met een eventueel bedongen Goodwill. De stakingswinst kan onder bepaalde voorwaarden omgezet worden in een stakingswinstlijfrente om zodoende zonder belasting heffing de gehele operatie af te ronden. De Goodwill kan in de B.V. over een periode van tien jaar worden afgeschreven wat een leuke aftrekpost oplevert. De stakingswinstlijfrente is pas belast als er uitkeringen gaan plaatsvinden. Dit kan eventueel tot na pensionering worden uitgesteld om zodoende in een lager belastingtarief terecht te komen.

Soms kan beter voor een geruisloze inbreng gekozen worden als er bv behoorlijke “stille reserves” aanwezig zijn in de onderneming. De waarde van de vermogensbestanddelen gaan dan voor dezelfde waarde over in de nieuwe BV zodoende is er geen stakingswinst.

B & K Partners BV adviseert en begeleidt u in het gehele traject tot oprichting van de BV (‘s) bij de notaris. De benodigde vastleggingen worden door ons kantoor geleverd denk aan:

  • Voorovereenkomst
  • Inbrengbeschrijving
  • Opstellen Stakingswinstlijfrente
  • Arbeidscontract met Holding
  • Managementscontract met werkmaatschappij (en )