CROWDFUNDING & FINANCIERINGEN

Financiering van uw kredietbehoefte!

Crowdfunding & Financieringen

Crowdfunding & Financieringen

Wat is crowdfunding:

Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij ondernemers, stichtingen maar ook particulieren een beroep doen op “the crowd” om hun kredietbehoefte ingevuld te krijgen.

Bij crowdfunding zoekt de ondernemer/stichting/particulier personen die willen investeren in zijn/haar plan/project. Dit plan presenteert hij/zij middels een pitch op een online platform. Investeerders brengen samen het bedrag voor de kredietbehoefte bij elkaar.

Hoe gaat dat in de praktijk:

Stap 1 :

U dient een aanvraag in en wij controleren deze aanvraag op volledigheid en kredietwaardigheid.

Stap 2:

Na akkoord van stap 1. Op basis van uw aanvraag inclusief bescheiden als business-case / ondernemingsplan ondersteunen wij bij het opstellen van de pitch * (* waarin je je presenteert aan de investeerders) die  nodig is om een financieringsaanvraag te kunnen presenteren aan de investeerders. De pitch moet kort en bondig zijn doch tevens alle relevante informatie bevatten. Naast tekst kan een foto of filmpje een ondersteunende werking hebben.

Stap 3 :

Vervolgens wordt de aanvraag/pitch online gezet.

Bent u op zoek naar een financiering en/of wilt u meer weten over Crowdfunding neem dan contact met ons op.

Stap 4 :

Door middel van het openbaar maken van uw pitch voert u zelfstandig campgane om het geld bij elkaar te krijgen (familie, bekenden, vrienden, social media voert u zelfstandig de campgane om het geld bijelkaar te krijgen. 

Financieringen

Zoekt u financiering voor een project? Dan kan B&K Partners B.V. iets voor u betekenen. Wij bemiddelen in diverse financieringsvormen voor zowel ondernemers als ook particulieren.

 • Financieringsvormen
 • Investeerder
 • Lening bank
 • Informal investor
 • Business angel
 • Risicokapitaal
 • Factoring
 • Werkkapitaal
 • Groeikapitaal
 • Startkapitaal

Investeerder

Investeerder, ondernemers richten hun pijlen meer en meer op deze kapitaalverschaffers voor hun bedrijfsfinanciering. De start of groei van een bedrijf wordt tegenwoordig steeds vaker gefinancierd met risicodragend vermogen in plaats van een lening bij de bank. Het gat dat de financiële instellingen hierdoor achterlaten wordt opgevuld door investeerder, die dit soort risico’s wel durven te nemen

Investeerder

Een investeerder investeert een bedrag in een bedrijf in ruil voor een percentage van de aandelen. Met deze investering hoopt de investeerder dat het bedrijf van de ondernemer flink groeit, waardoor het bedrijf meer waard wordt. Bij de exit hoopt de investeerder zijn aandelenbelang te verkopen voor een fors hoger bedrag dan dat hij geïnvesteerd heeft. Uiteindelijk draait het voor een investeerder namelijk om financieel rendement.

Investeerder per ondernemingsfase

Een investeerder is er in diverse soorten, met allemaal hun eigen investeringsgedrag. Qua financiering is het van belang voor een ondernemer om de juiste investeerder te benaderen die past bij de ondernemingsfase van zijn bedrijf. Er zijn grofweg zes ondernemingsfasen: ideefase, startfase, vroege groeifase, groeifase en volwassenheidsfase.

 • Investeerder bij ideefase
  In de ideefase werkt de ondernemer zijn idee zoveel mogelijk uit. In deze fase is nog weinig concreet en toetst de ondernemer of er een markt voor zijn idee is. Een investeerder stapt waarschijnlijk niet in tijdens deze voorbereidingsfase, dus de financiering komt op de schouders van de ondernemer te liggen door eigen spaargeld te gebruiken. Ook subsidies en een lening van familie en/of vrienden is een optie.
 • Investeerder bij startfase
  Er is een markt voor het idee. De startfase is bedoeld om het product of de dienst gereed te maken voor de marktintroductie. Deze periode kost veel geld en tijd. Daarom stapt een informal investor als investeerder in in deze fase. Deze (vaak) oud-ondernemer kan met zijn kennis, ervaring en connecties de ondernemer goed ondersteunen.
 • Investeerder bij vroege groeifase
  De vroege groeifase breekt aan, waar het bedrijf de eerste klanten binnenhaalt en de eerste omzet binnendruppelt. In dit stadium moet het bedrijf opgeschaald worden met bijvoorbeeld een marketing- of productielijnafdeling. Een investeerder als een informal investor of een (kleine) participatiemaatschappij investeert in deze fase in het bedrijf.
 • Investeerder bij groeifase
  Er wordt flink gegroeid in deze fase en een serieuze professionaliseringsslag binnen het bedrijf is nodig om de (snelle) groei bij te benen. Het bedrijf is in deze fase aantrekkelijk voor een informal investor, een participatiemaatschappij of een particulier venture capital om als investeerder een belang in het bedrijf te nemen.
 • Investeerder bij volwassenheidsfase
  De volwassenheidsfase is bereikt, waarin de (snelle) groei afvlakt. In dit stadium is het noodzakelijk om innovatief te zijn om de concurrentie op achterstand te zetten of houden. Ook de overname van een ander bedrijf kan verdere groei brengen. Een investeerder in deze fase aantrekken is vaak een participatiemaatschappij of een particulier venture capital. Daarnaast is het een optie om financiering op te halen met een beursgang.

Lening bank

Geld lenen moet een keuze zijn waar u achter staat, nu en in de toekomst. Vraagt u zich af of lenen iets voor u is? Stel uzelf dan de volgende vragen.

Lenen of toch sparen?

Sparen is altijd goedkoper dan lenen. Want het bedrag dat u leent moet u terugbetalen, inclusief rente. Wilt u een uitgave doen waarvoor u op dit moment het geld niet heeft? En kunt of wilt u de uitgave niet uitstellen? Dan kan geld lenen een oplossing zijn.

Kan ik het gewenste bedrag lenen?

Misschien heeft u al een aankoop in gedachten. Dan is het prettig om vooraf te weten of u het gewenste bedrag kunt lenen. Dit is afhankelijk van de persoonlijke en financiële situatie van u en uw partner. Wij laten u graag zien hoeveel u maximaal kunt lenen.

Houd ik voldoende geld over?

U wilt er zeker van zijn dat de lening past bij uw inkomsten en uitgaven. Nu en in de toekomst. Als u later minder wilt gaan werken, dalen uw inkomsten. Maar de maandlasten van uw lening gelijk blijven. We bieden u de mogelijkheid om vooraf uw maandlasten te berekenen. Want als u weet wat een lening kost, kunt u bepalen of u naast de kosten van de lening voldoende geld overhoudt voor uw overige uitgaven.

Hoe weet ik of ik kan lenen?

We bekijken dan de persoonlijke en financiële situatie van u en uw partner. Daarnaast zullen de gegevens worden getoetst bij het Bureau Krediet Registratie. Dit doen we om vast te stellen of u de maandlasten van de lening kunt betalen. Alleen als blijkt dat de lening past bij uw inkomsten en uitgaven, zal er een kans van slagen zijn.

Welke lening past bij mij?

Als u ervoor kiest om te lenen, is het belangrijk dat u een lening kiest die past bij uw persoonlijke wensen en bij het doel waarvoor u de lening wilt gebruiken. Ontdek eenvoudig samen met ons welke lening bij u past.

Informal investor

Informal investor is meestal een (ex-)ondernemer die zijn geld heeft overgehouden aan de verkoop van zijn succesvolle onderneming die hij een aantal jaren daarvoor zelf is gestart. Dit verworven kapitaal investeert hij in ondernemers die start- of groeifinanciering nodig hebben. Maar behalve een zak met geld biedt een informal investor vooral kennis, ervaring en contacten.

Informal investor

Een informal investor let vooral op uw persoonlijke instelling en de kwalitatieve aspecten van uw plannen. Een echte business angel heeft geen behoefte om op de stoel van de ondernemer te zitten. Een informal investor wil daarom meestal een minderheidsaandeel in het bedrijf. Een informal investor participeert (worden mede-eigenaar door een gedeelte van de aandelen te kopen) met bedragen van 50.000 – 500.000 euro en fungeren hoofdzakelijk als coach/klankbord van de ondernemer om het bedrijf tot een succes te maken, zodat de informal investor genoeg rendement op zijn investering kan behalen.

Maar de markt van informal investors is heel ondoorzichtig. Een informal investor hecht namelijk veel waarde aan zijn privacy en probeert daarom onzicht­baar te blijven voor de buitenwereld. Ze willen niet te koop lopen met hun vermogen. Ze hebben ook geen pagina in de Gouden Gids en er is geen handig overzicht van alle informals op het internet. Slechts een klein deel van de informals treedt in de openbaarheid. Omdat een informal investor grotendeels achter de scher­men opereert, moet een ondernemer actief op zoek naar een informal investor in de start- of groeifase.

Om te onthouden over een informal investor

Een ondernemer moet voor risicodragend vermogen op zoek naar een investeerder. Dit kan bijvoorbeeld een informal investor zijn. Hieronder vijf punten om te onthouden over een informal investor:

 • Informal investor: investeringsbedrag
  Particuliere investeerders, ook wel een informal investor of business angels genoemd, komen vooral in beeld bij investeringen tussen de 50.000 en 500.000 euro.
 • Informal investor: investeerdersinbreng
  Naast zijn financiële inbreng heeft een informal investor een aantal andere zaken te bieden, zoals ondernemerservaring, branchekennis en een netwerk.
 • Informal investor: investeringsmotieven
  Een informal investor investeert, in tegenstelling tot een participatiemaatschappij, niet alleen vanwege het geldelijk gewin. Plezier, maatschappelijke betrokkenheid en sociale contacten zijn minstens zo belangrijk.
 • Informal investor: investeringscriteria
  Een informal investors hanteert diverse criteria bij het beoordelen van een propositie. Naast rendement en benodigd investeringsbedrag spelen zaken als ontwikkelfase, innovatief karakter en locatie van het bedrijf een rol.
 • Informal investor: investeerdersnetwerken
  Een informal investor opereert in toenemende mate in groepsverband via een syndicaat of een business angel netwerk. Grotere financiële armslag en risicospreiding zijn hiervan de grootste voordelen.

Business angel

Business angel is een andere benaming voor een informal investor. De term business angel is terug te voeren op de Ameri­kaanse musicalindustrie in de jaren twintig van de vorige eeuw. Business angel of angel investor refereert aan rijke particulieren die geld investeerden in de grote musicals die toen op Broadway draaiden. Daarbij ging het veel investeer­ders niet alleen om rendement, maar waren ze heimelijk ook op zoek naar een vleugje glamour in hun leven. Later werd de term business angel gebruikt in de context van het financieren van ondernemingen in de startfase. Letterlijk opgevat gaat het om ‘engelengeld dat uit de hemel komt’.

Business angel

In navolging van de Verenigde Staten en Engeland zien we eind jaren tachtig het fenomeen business angel ook in Nederland opkomen. De eerste generatie particuliere investeerders bestond vooral uit succesvolle software-on­dernemers die tijdens de automatiseringsboom hun bedrijf goed wisten te verkopen. De afgelopen vijftien jaar zijn daar nog enkele duizenden ondernemers bijgekomen. Naast succesvolle ict- en internetondernemers zijn dat vooral ba­byboomers die ruim voor hun pensioen het (familie)bedrijf van de hand hebben gedaan.

Alles bij elkaar telt Nederland op dit moment naar schatting tweeduizend actieve infor­mals die 1,5 à 2 miljard euro hebben geïnvesteerd. Naast deze actieve informals zijn er bij benadering nog zo’n 5.000 à 10.000 potentiële angels (ook wel virgin angels genoemd), die wel het geld en de achtergrond hebben, maar nog niet actief hebben geïnvesteerd.

Kenmerken van een business angel

Een business angel investeert met name in de (pre)start- en vroege groeifase van een bedrijf. Het gaat in de regel om bedragen tussen de 50.000 en 250.000 euro. Naast geld brengt een business angel ook kennis en ervaring in en stelt hij zijn persoonlijke netwerk beschikbaar voor de ondernemer. Enkele andere kenmerken van een business angel:

 • Business angel: Netwerken
  Een business angel werkt in toenemende mate samen in syndicaten en business angel netwerken (BAN). Het voor­deel is dat ze daardoor kennis en ervaring kunnen delen, meer financiële armslag hebben en de risico’s beter kunnen spreiden.
 • Business angel: Bemoeienis
  Een business angel is bij uitstek geschikt om jonge ondernemingen (start- en snelle groeifase) te begeleiden. Typisch voor een business angel is dat hij zich bemoeit met de dagelijkse gang van zaken. Vooral in het begin, direct na de investering, is een business angel nadrukkelijk aanwezig. Naarmate het bedrijf steviger op de rails staat trekken ze zich enigszins terug.
 • Business angel: Business devil
  Een gevaar dat altijd op de loer ligt is dat een business angel verandert in een business devil. Bijvoorbeeld als de investeerder het roer overneemt omdat hij denkt dat hij het zelf beter kan. Of dat een business angel de ondernemer eruit probeert te werken omdat hij denkt beter af te zijn zonder hem. Ook kan een business angel een volgende investeringsronde blokkeren door onrede­lijke eisen te stellen of door plotseling weg te lopen van de onderhandelingstafel.

Ondanks deze kansen op conflict zal een business angel er alles aan doen om tot een goede samenwer­king te komen. Daar heeft hij zelf alle belang bij, om zijn investering niet in gevaar te brengen. De betrokkenheid en mentale steun van een business angel zal overigens alleen effect hebben als een ondernemer openstaat voor zijn advies en begelei­ding. Als dat niet zo is, moet de ondernemer zich goed afvragen of een business angel wel de juiste partner voor hem is.

Risicokapitaal

Risicokapitaal is de investering in een bedrijf door een investeerder, waar de ondernemer de start of groei van zijn bedrijf mee wil financieren. Een andere term voor risicokapitaal is ook wel private equity of risicodragend vermogen. Voor risicokapitaal kan een ondernemer zich tot verschillende partijen wenden, zoals familie en vrienden, een informal investor of  een participatiemaatschappij.

Risicokapitaal

Het woord risico zit niet voor niets in de term risicokapitaal. Een verschaffer van risicokapitaal – meestal een investeerder – neemt het risico dat hij zijn investering nooit meer terugziet. Uiteraard stopt een investeerder niet op goed geluk geld in allerlei bedrijven. Hij neemt doordacht een besluit om risicokapitaal in een bedrijf te investeren op basis van de kwaliteit van de ondernemer, de haalbaarheid van het businessidee en tal van andere investeringscriteria. Daarnaast probeert een investeerder door begeleiding de ondernemer bij te sturen, zodat het bedrijf (flink) doorgroeit.

Risico en rendement van risicokapitaal

Net als bij beleggen geldt ook voor investeren in bedrijven met risicokapitaal dat risico en rendement met elkaar samenhangen. Het risico dat verstrekkers van risicokapitaal lopen hangt allereerst samen met de levensfase van de onderneming.

 • Risicokapitaal: het bedrijf
  Bij een startend bedrijf zijn de risico’s uiteraard het grootst, bij een bestaand bedrijf zijn de risico’s relatief beperkt. Daarnaast hangt het risico af van de aard van het bedrijf. Een innovatieve technostarter met een revolutionair product heeft een hoger risicoprofiel dan een nieuw advocatenkantoor of uitzendbureau.
 • Risicokapitaal: de omvang
  Ook de omvang van het benodigde risicokapitaal kan een rol spelen bij de bepaling van het risico. Een starter die gelijk een miljoen euro aan risicokapitaal vraagt is mogelijk iets te ambitieus. Een groeibedrijf dat vijftigduizend euro aan risicokapitaal nodig heeft, kampt waarschijnlijk met een liquiditeitsprobleem. Wijkt de vraag naar de hoogte van risicokapitaal te veel af van de norm, dan worden investeerders voorzichtig.
 • Risicokapitaal: het rendement
  Er is een positief verband tussen risico en rendement. Over het algemeen geldt dat investeerders bij een groter risico ook een hoger rendement verlangen op het geïnvesteerde risicokapitaal. Andersom geldt dit ook: bij een lager risico nemen investeerders vaak genoegen met minder rendement. U moet er bij risicokapitaal van uitgaan dat investeerders inzetten op een totaal rendement (dividend + waardestijging/investering) van tussen de 10% en 30% op hun geïnvesteerde risicokapitaal.

Factoring

Ondernemers zijn continu op zoek naar groei- en werkkapitaal. Dit hebben zij nodig om de liquide positie van hun bedrijf te handhaven. Een zeer efficiënt instrument dat hiervoor kan worden toegepast is factoring.

Wat is factoring?

Factoring is een vorm van objectfinanciering waarbij facturen die openstaan bij debiteuren worden uitbesteed aan externe partijen. Hiervoor ontvangt de verkopende partij een vergoeding. Deze vergoeding staat vaak gelijk aan gemiddeld 80% van de oorspronkelijke factuur. De koper, ook wel de factoringmaatschappij genoemd, krijgt dus een 20% marge voor het risico dat hij neemt. Dit is voor veel verkopende bedrijven een acceptabele marge aangezien zij normaliter veel tijd kwijt zijn aan debiteurenbeheer.

Een ander groot voordeel van factoring is te vinden in het direct beschikbaar maken van kapitaal. Factoring zorgt dat het verdiende geld van bedrijven niet vast blijft zitten in openstaande facturen en daarom direct beschikbaar wordt om opnieuw te investeren. Het beschikbare kapitaal kan vervolgens worden ingezet als werkkapitaal of groeikapitaal. Daarom wordt factoring gezien als zeer geschikt financieringsmiddel voor groeiende ondernemingen.

Factoring door investeerders.

Factoring werd lange tijd niet of nauwelijks toegepast met het gebruik van een informal investor. Dit komt omdat gezien de kosten, factoring voor ondernemers pas interessant wordt vanaf een debiteurenportefeuille van € 400.000,-. Private investeerders kunnen in het geval van een kleinere portefeuille dienen als goed alternatief.

 • Debiteurenportefeuille van meer dan € 400.000,- ?

Wij zien steeds vaker dat informal investors samen investeren op het moment dat de vermogensvraag groter is dan het gemiddeld besteedbaar vermogen van één investeerder. Door met meerdere investeerders te werken kan de hoge kapitaalbehoefte gedekt worden en is er bovendien een overvloed aan kennis en netwerk beschikbaar

 • Debiteurenportefeuille van minder dan € 400.000,- ?

Onder een bedrag van € 400.000,- wordt factoring al snel een duur financieringsinstrument. Hierdoor worden alternatieven in zo’n geval aangemerkt als betere oplossing. Private investeerders kunnen startende en/of groeiende ondernemingen voorzien in hun vraag naar eigen vermogen en vreemd vermogen. Samen met de investeerder kan vervolgens geprofiteerd worden van de gecreëerde bestedingsruimte.

Werkkapitaal

Werkkapitaal wordt wel eens de smeerolie van een bedrijf genoemd. Klanten die niet direct betalen (debiteuren), voorraden die u aanlegt of inkoop die u direct betaalt, enz. Het vraagt allemaal om werkkapitaal. Het investeren in deze posten, met werkkapitaal, is echter een risico. Voorraden kunnen bijvoorbeeld minder waard worden en debiteuren kunnen achter blijven in betaling. Banken financieren daarom steeds minder vaak werkkapitaal. Waar kunt u dit nu nog wél financieren?

Werkkapitaal financieren

Werkkapitaal is nodig in elke bedrijfsfase. Waar kan je nu nog aan werkkapitaal komen?

 • Werkkapitaal voor starters
  Hoe kleiner en jonger het bedrijf is, hoe risicovoller het is om werkkapitaal te financieren. In deze fase stappen bijna alleen privé investeerders (business angels)  in. In de regel kunnen zij tot EUR 500.000,- werkkapitaal financieren, via een lening of tegen aandelen.
 • Werkkapitaal voor bestaande bedrijven tot EUR 500.000,-
  Als u als bedrijf al langer bestaat is het makkelijker om werkkapitaal aan te trekken. Veel investeerders zijn geïnteresseerd om tegen aandelen  of middels een lening werkkapitaal beschikbaar te stellen. Tot EUR 500.000,- zijn het voornamelijk privé investeerders en kleine investeringsfondsen. Als u langer dan drie jaar bestaat kunnen banken soms ook een deel financieren.
 • Werkkapitaal voor bestaande bedrijven vanaf EUR 500.000,-
  Heeft u als bestaand bedrijf meer dan EUR 500.000,- werkkapitaal nodig, dan zijn grotere fondsen, participatiemaatschappijen en banken voor u de juiste partij. Zij financieren in de regel pas vanaf dit bedrag en alleen bij bedrijven die track-record hebben. De laatste jaren financieren banken bijna alleen maar werkkapitaal als ook een investeerder of fonds meefinanciert.

Hoe wordt werkkapitaal verstrekt?

 • Werkkapitaal in de vorm van een rekening courant krediet
  U kunt werkkapitaal krijgen in de vorm van een RC. Vooral banken werken op deze manier. Voordeel is dat u alleen rente betaalt over het uitstaande bedrag. Nadeel is dat banken altijd gerechtigd zijn om de rekening courant terug te schroeven en u daardoor in de problemen kunt komen.
 • Werkkapitaal in de vorm van een annuïteiten lening
  Een langlopende lening, met vaste aflossing en rente, is een vorm die veel privé investeerders en banken gebruiken. Daardoor weet u als ondernemer direct waar u aan toe bent. Nadeel is dat u vanaf dag 1 begint met aflossen.
 • Werkkapitaal aantrekken in ruil voor aandelen
  Investeerders, investeringsfondsen en participatiemaatschappijen verstrekken werkkapitaal vaak in ruil voor aandelen (meestal in combinatie met een lening). Hierdoor worden ze mede-eigenaar en halen ze uiteindelijk hun rendement uit dividend of bij een exit. Voordeel is dat u als ondernemer geen aflossing en rente betaalt. Nadeel is dat u wel een stuk(je) van uw bedrijf in handen geeft van een andere partij.
 • Werkkapitaal doormiddel van factoring
  Als u als ondernemer een grote debiteuren portefeuille heeft, kunt u deze ‘verkopen’ aan een factoringmaatschappij. Zij betalen u direct een bedrag voor de openstaande portefeuille. Vervolgens innen zij de bedragen bij uw klanten. Voordeel is dat u relatief snel werkkapitaal beschikbaar heeft. Het nadeel is dat uw wel veel marge verliest door het tarief van de factoringmaatschappij (vaak een percentage van de totaal som aan debiteuren).

Groeikapitaal

Groeikapitaal is kapitaal dat gebruikt wordt om het bedrijf naar een volgende ondernemingsfase te loodsen. Groeikapitaal, ook wel groeigeld genoemd, zorgt ervoor dat de ondernemer financiering heeft om het bedrijf te laten groeien. Dit kan onder andere door het aantal werknemers te vergrootten, de productielijn op te schalen of een buitenlandse markt te betreden.

Groeikapitaal

Met groeikapitaal bereikt het bedrijf de volgende fase. Deze groeifase bestaat uit de vroege groeifase en de groeifase. De vroege groeifase komt nadat het bedrijf succesvol is gestart, de eerste klanten het product/de dienst afnemen, maar er nog geen winst is. Er is dan meestal groeikapitaal nodig van tussen de 150.000 en 300.000 euro. Het groeikapitaal wordt dan verschaft door informal investors of kleinere participatiemaatschappijen.

In de groeifase is er een stabiele basis in het bedrijf neergezet, maar het is duidelijk de tijd voor de next-step. Er wordt wel winst gemaakt, maar om de volgende stap te zetten is groeikapitaal nodig.  Een ondernemer heeft meestal een financieringsbehoefte van tussen de 300.000 en 1.000.000 euro. Het groeikapitaal wordt dan verstrekt door informal investors, participatiemaatschappijen of particulier venture capital (super informal/familiy office).

Wat te doen met groeikapitaal

Groeikapitaal zorgt ervoor dat een bedrijf de volgende fase in de ondernemingscyclus kan bereiken. Dit kapitaal wordt veelal door diverse investeerders ingebracht. Maar wat doen de meeste ondernemers met het groeikapitaal om de groei te realiseren?

 • Groeikapitaal voor mensen aannemen
  De eerste investering met groeikapitaal wordt vaak in een verkoper/salesmedewerker gestopt. Om het bedrijf te laten groeien, zal er in eerste instantie meer producten en/of diensten verkocht moeten worden.
 • Groeikapitaal voor marketingactiviteiten
  Groeikapitaal gebruiken voor marketingactivisten is ook een veelgedane investering. Een bedrijf dat nieuw op de markt is zal veel lawaai moeten maken om onder de aandacht van klanten te komen.
 • Groeikapitaal voor huisvesting
  Een businessidee begint meestal klein en ondernemers sleutelen aan het plan op hun zolderkamer. Maar na de eerste groei – vooral bij een productiebedrijf – knapt het bedrijf al uit zijn jasje.
 • Groeikapitaal voor efficiënte/grotere aantallen
  Groeien betekent niet altijd meer. Een efficiëntere productielijn kan ook voor groei zorgen. Maar bij een dienstverlenend bedrijf kan een groter aantal verkochte pakketten daadwerkelijk voor groei zorgen.
 • Groeikapitaal voor internationale expansie
  De ultieme groeistap voor ondernemers is de stap van internationale expansie. Nederland blijft relatief gezien een klein land in de wereld. Een buitenlandse markt betreden kan daarom voor forse groei zorgen.

Startkapitaal

Startkapitaal is het geld waarmee een startend bedrijf begint. Zo’n start-up maakt in de (op-)startfase veel kosten (en geen enkele winst), waardoor er veel voorfinanciering nodig is. Dit startkapitaal kan een ondernemer zelf ophoesten, door bijvoorbeeld zijn spaargeld te benutten, geld van familie/vrienden te lenen of een extra hypotheek op zijn huis te nemen.

Startkapitaal

Meestal is het eigen geld van de ondernemer ontoereikend om het bedrijf succesvol op te bouwen in de beginfase. Een ondernemer kan dan startkapitaal ophalen bij een bank of bij een investeerder.

Startkapitaal van een bank is geleend geld dat met rente terugbetaald moet worden. Dit kapitaal scharen we onder vreemd vermogen. Startkapitaal van een investeerder is geld dat ingebracht wordt in ruil voor aandelen in het bedrijf. Een investeerder koopt als het ware een stuk van het bedrijf op. Deze vorm van startkapitaal noemt men risicodragend vermogen, wat we onder eigen vermogen plaatsen.

 Startkapitaal van een investeerder

Het financieren van start-ups komt steeds meer voor rekening van investeerders. Een investeerder die startkapitaal inbrengt neemt vaak wel het risico dat een bank mijdt bij een bedrijf in de (op-)startfase. Er zijn immers weinig zekerheden in de beginfase, iets wat een bank wel verlangt.

 • Startkapitaal van een investeerder: informal investor
  Een informal investor is de meest logische investeerder die in een start-up investeert. Deze particuliere investeerder investeert tussen de 50.000 en 500.000 euro aan startkapitaal in een bedrijf. Vaak vormen diversie informal investors een groep, waardoor ze meer startkapitaal kunnen investeren.
 • Startkapitaal van een investeerder: regionale ontwikkelingsmaatschappij
  Regionale ontwikkelingsmaatschappij stimuleren de bedrijvigheid in hun regio met groei- en startkapitaal. Qua profiel komen ze grotendeels overeen met gewone participatiemaatschappijen. Grootste verschil is dat de investeringsbeslissingen niet altijd alleen op zake­lijke gronden worden genomen, maar ook politiek worden gestuurd (stimuleren regionale economie en werkgelegen­heid).
 • Startkapitaal van een investeerder: participatiemaatschappij
  Een participatiemaatschappij kan een ondernemer startkapitaal verschaffen. Enkele kleinere participatiemaatschappijen investeren vanaf een paar ton in jonge start- of groeibedrijven. Deze investeerder komt vaak iets later dan een informal investor investeren.